top of page

Acerca de

Beställ Zopiclone 7.5 mg i Sverige

Image of Kob Zopiclone-7-5-Tablets.jpg

Beställ Zopiclone 7.5 mg i Sverige

100 tabletter koster 1500 SEK

200 Tabletter koster 3000 SEK

300 Tabletter koster 4500 SEK

E-mail: pillsonlinehub@gmail.com

Wickr ID: pillsonlinehub

Zopiklon, som bland annat säljs under varumärket Imovane, är ett icke-bensodiazepin som används för att behandla sömnstörningar. Zopiklon skiljer sig molekylärt från bensodiazepinläkemedel och klassificeras som en cyklopyrrolon. Zopiklon ökar dock den normala överföringen av signalsubstansen gamma-aminosmörsyra (GABA) i centrala nervsystemet, via modulering av bensodiazepinreceptorer på samma sätt som bensodiazepinläkemedel gör. imovane abstinenssymptom

.

.

 

Zopiklon är ett lugnande medel. Det verkar genom att orsaka depression eller sedering av det centrala nervsystemet. Efter långvarig användning kan kroppen vänja sig vid effekterna av zopiklon. När dosen sedan minskas eller läkemedlet stoppas abrupt kan abstinenssymtom uppstå. Dessa kan inkludera en rad symtom som liknar dem vid bensodiazepinabstinens. Även abstinenssymptom från terapeutiska doser av zopiklon och dess isomerer. vanligtvis inte orsakar kramper och anses därför inte vara livshotande, patienter kan uppleva så betydande agitation eller ångest att de söker akut läkarvård. beställ imovane online

.

.

 

I USA är zopiklon inte kommersiellt tillgänglig, även om dess aktiva stereoisomer, eszopiklon är det. Zopiklon är ett kontrollerat ämne i USA, Japan, Brasilien och vissa europeiska länder och kan vara olagligt att inneha utan recept. Det är dock lättillgängligt i andra länder och är inte ett kontrollerat ämne. [Köp Imovane]

.

.

 

Zopiklon är i dagligt tal känt som ett "Z-läkemedel". Andra Z-läkemedel inkluderar zaleplon och zolpidem och ansågs ursprungligen vara mindre beroendeframkallande än bensodiazepiner. Denna bedömning har dock förändrats ganska mycket under de senaste åren då fall av missbruk och tillvänjning har presenterats. Zopiklon rekommenderas att tas kortvarigt, vanligtvis inte mer än en vecka eller två. Daglig eller kontinuerlig användning av läkemedlet rekommenderas vanligtvis inte, och försiktighet bör iakttas när föreningen används tillsammans med antidepressiva medel, lugnande medel eller andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. köp zopiklon 7,5 mg online

 

.

 

 

Vad Imovane används för

.

.

Imovane används för att hjälpa personer över 18 år med sömnsvårigheter, även kallat sömnlöshet. Det kan hjälpa dig att somna och minska antalet gånger du vaknar under natten. Det används för korttidsbehandling (2-4 veckor) av sömnlöshet. Det rekommenderas inte för användning i mer än 4 veckor åt gången. Din läkare kan dock skriva ut Imovane för annat ändamål Köp Zopiklon utan recept i Sverige

 

.

 

Din läkare kan dock ordinera Imovane för ett annat ändamål. Fråga din läkare om du har några frågor om varför Imovane har ordinerats åt dig. köpa imovane    Denna medicin är endast tillgänglig på recept från läkare. imovane utan recept

Hur Imovane fungerar

.

.

Imovane innehåller den aktiva substansen zopiklon. Zopiklon, ett cyklopyrrolonderivat, är ett kortverkande hypnotikum. Zopiklon tillhör en ny kemisk klass som inte är strukturellt relaterad till befintliga hypnotika. Zopiklons farmakologiska profil liknar den för bensodiazepiner. köp imovane. imovan fångad

 

I laboratoriestudier på människor av 1 till 21 dagar minskade zopiklon sömnlatensen, ökade sömntiden och minskade antalet nattliga uppvaknanden. Zopiklon fördröjde uppkomsten av REM-sömn men minskade inte konsekvent den totala varaktigheten av REM-perioder. Varaktigheten av sömn i steg 1 förkortades och tiden i steg 2 sömn ökade. I de flesta studier tenderade steg 3 och 4 sömn att öka, men ingen förändring och faktiska minskningar har också observerats. Effekten av zopiklon på steg 3 och 4 sömn skiljer sig från den hos bensodiazepiner, som dämpar långsam sömn. Den kliniska betydelsen av detta fynd är inte känd. imovane online, köp imovane online

 

 

Varje tablett innehåller 7,5 mg zopiklon som den aktiva ingrediensen. Den innehåller också de inaktiva ingredienserna kalciumvätefosfatdihydrat, vetestärkelse (gluten), natriumstärkelseglykolat, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, macrogol 6000. imovane receptfritt danmark . köpa imovane utan recept

Köp Zopiklon 7,5 mg i Sverige

 

Gör Imovane dig sömnig?

.

.

Eftersom Imovane kommer att göra dig sömnig bör du inte använda farliga maskiner eller köra ett motorfordon under 12 timmar efter att du har tagit det. Du måste också vara försiktig nästa morgon när du vaknar. Se till att du vet hur du reagerar på Imovane innan du kör bil eller tar opera

maskineriet. köp Zopiklon 7,5 mg i Sverige

 

 

Hjälper Imovane mot ångest?

.

Zopiklon minskar ångest under dagtid; har en låg frekvens av rebound-sömnlöshet. Indikatorer på beroendebenägenhet med ett hypnosedativt medel som zopiklon är ångest under dagtid och sömnlöshet. imovane butik inrikes

bottom of page